top of page
Logo_1.png

|

|

|

|

|

SOLNTSEVO SUBWAY STATION

type: subway station

location: Moscow

status: conception

year: 2014

architects: Alexander Amirov, Viktoriya Strizhak

bottom of page