Logo_1.png

|

|

|

|

|

SOCHI, FAMILY HOUSE

type: house

location: Vinogradnaya, Sochi

status: finished

year: 2009

architects: Michail Amirov,  Grigoriev Alexander